יום שלישי, 7 בפברואר 2012

סיכום ההרצאה

התיזה העיקרית של עשת-אקלעי היא שהטכנולוגיה מכתביה את מרכיבי האוריינות שלנו. הטענה השניה היא שקיימת מחזוריות בדטרמיניזם הטכנולוגי: טכנולוגיות חדשות גורמות להופעה-מחודשת של מרכיבי אוריינות שכבר נעלמו עם היעלמותן של טכנולוגיות ישנות.
לדוגמה: קריאה היפר-טקטואלית היתה קיימת בדף התלמוד, והיא חוזרת ומופיעה מחדש בעולם האינטרנט (ויקיפדיה, וכל מדיום היפר-טקטואלי אחר).
אגב: בניגוד לטענתו של המרצה, המצאת הדפוס (מיומנות קריאה גלובלית) לא דחקה את הקריאה ההיפר-טקסטואלית של הדף התלמודי! דפוסי התלמוד הראשונים הופיעו אחרי המצאת הדפוס, כמובן...).

ההרצאה אכן מעניינת מאד, אך כפי שכתבתי לאחמד ספדי בבלוג (תגובה), הדיון העיקרי הוא "מה עושים עם זה". מה שאני לוקח לעצמי היא התובנה שיש לתת לגיטימציה למרכיבי אוריינות חדשים המופיעים היום עם הטכנולוגיות החדשות (לדוגמה: חשיבה/כתיבה תמונתית או שימוש בסמלים לצורך הבעת רעיונות).

בהצלחה!

יום שני, 6 בפברואר 2012

סיכום הרצאה "דטרמינזם טכנולוגי" - אחמד ספדי

הרצאה מקצועית ומעניינת מאוד מהמורה שלי לשעבר פרופ' יורם עשת....
בהרצאה מוצג את תפקידה הדרמטי של הטכנולוגיה על האוריינות הנדרשת לאותה תקופה, והאוריינות הנלמדת באותה תקופה מוכתבת ע"י הטכנולוגיה ששולטת באותה תקופה.
בעבורי היה מאוד מעניין ההקשר של האוריינות  הנדרשת להתמודדות עם הזרם הנוכחי לבין הטכנולוגיה השולטת ומסתבר שבאמת אנו לומדים אותה  אוריינות נדרשת ללמידה ולקריאה וכו... בהתאם לכלים הטכנולוגיה שבה מספקים לנו את החומר הלימודי.
המרצה העלה מספר שאלות חשובות :
האם הטכנולוגיה יוצרת הגדרות ומושגים חדשים לאינטראקציה החברתית ולקשרים הבינאישים ?
האם הטכנולוגיה מפתחת אצלנו הרגלי למידה וחשיבה שונים, ואם כן לחיוב או לשלילה ?

לסיכום ההתפתחות הטכנולוגית גורמת להיעלמותה של אוריינות נהוגה ואותם אלמנטים טכנולוגים יכולים לגרום להחזרתה באופנים שונים...

ללא ספק שהשפעתה של הטכנולוגיה על חיינו בעיצומה בימים אלו לכן אנו מחויבים להיות מוכשרים מספיק להיות צרכנים טכנולוגים נבונים הדבר שמשמעו:
להשתמש בטכנולוגיה ככלי המפתח חשיבה ויצירתיות ולא ההפך שמספק לי הכל מוכן.
למנוע את הטכנולוגיה לחדור אלינו למקומות שהיא עלולה לקלקל.